Godkendelse af eksterne uddannelsesaktiviteter

DE’s uddannelsesafdeling godkender eksterne uddannelsesaktiviteter, som f.eks. kurser eller fag på relevante uddannelser, på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte uddannelsesaktivitets indhold, forløb/struktur, underviser og afholdelsestid.

Kriterier til godkendelse af eksterne uddannelsesaktiviteter

 • Indhold

  Uddannelsesaktiviteterne skal have en vis faglig tyngde og tilføre kursisterne ny viden inden for enten salg, ledelse eller det mæglerfaglige område. Efteruddannelsen har til formål at sikre en korrekt faglig håndtering af de opgaver, der varetages i forhold til kunderne. Et kursus, der f.eks. skal godkendes som et mæglerfagligt kursus, skal derfor som udgangspunkt omhandle de faglige regler, normer, etik osv., der gælder ved formidling af ejendomme, vurderinger m.v.

  ”Retningslinjer for godkendelse af lektionsgivende uddannelsesaktiviteter” kan du læse om hvilke emner, der anses som lektionsgivende efteruddannelse. Bilaget er en vejledning til dig, der ønsker at få godkendt en ekstern uddannelsesaktivitet, men ikke er sikker på, om emnet ligger inden for godkendelsesrammen. Bilaget opdateres løbende og tilpasses til branchens udvikling.

 • Forløb/struktur

  Uddannelsesaktiviteten skal være tilrettelagt som et struktureret forløb og skal understøtte personens læring. F.eks. skal der være et program for uddannelsesaktiviteten, og der skal foreligge oplysninger om emnet, der undervises i.

 • Underviser

  Underviseren skal være fagligt ekspert. En faglig ekspert er en person, der har en stor viden om et bestemt fagligt område, som han/hun underviser eksternt i. En ansat i en virksomhed anses ikke som ekspert, når han/hun underviser sine kollegaer, medmindre personen også underviser eksternt (uden for virksomheden). Interne kurser i en virksomhed, hvor medarbejdere oplærer andre medarbejder, vil som altovervejende udgangspunkt ikke kunne godkendes. Har medarbejderen også deltaget i tilrettelæggelsen af og undervist på eksterne kurser, kan kravet om ekspertviden evt. anses for at være opfyldt. Modsat vil kravet om ekspertviden ikke være opfyldt på baggrund af, at medarbejderen blot har deltaget som kursist på et eksternt kursus. Der skal med andre ord mere til, før man kan anses som ekspert.

  Undervisere hos professionelle kursusudbydere, der udbyder kurser til forskellige virksomheder, kan som hovedregel altid godkendes. Det er f.eks. undervisere hos JUC kursuscenter, Ejendom Danmark, Estate konference, Byens Ejendom mf.

 • Afholdelsestid

  1 lektion er 45 minutters undervisning i et godkendt emne. Pauser og frokost tæller ikke med.

  Et kursus på mindre end 45 minutters varighed kan ikke godkendes.

Godkendelsesprocedure

Ønsker du et eksternt kursus godkendt, skal du sende en mail til DEuddannelse@de.dk, hvor du anmoder om godkendelse af kurset.

Du bedes være opmærksom på, at anmodning om godkendelse af et ikke-forhåndsgodkendt uddannelsesaktivitet, altid skal fremsendes snarest muligt.


Du bedes fremsende følgende dokumenter i din anmodning:

 • Skemaet ”Godkendelse af eksternt kursus” skal udfyldes og medsendes som fil i den mail, du sender til uddannelsesafdelingen. Såfremt de ønskede oplysninger ikke fremgår, vil mailen blive returneret med besked om, at oplysningerne skal fremsendes.
 • Du skal enten medsende et kursusprogram fra kursusarrangøren med tider/pauser noteret fra eller udfylde skemaet ”Kursusprogram” og sende det med.
 • Hvis du allerede har deltaget i kurset, skal du også sende dit kursusbevis.

OBS: Hvis det samme kursus/uddannelsesaktivitet afholdes flere gange i samme år, skal det ikke have et nyt godkendelsesnummer for hver afholdelse - det skal dog være nøjagtig det samme kursus med samme indhold, struktur og underviser. Eksterne kurser skal altid have et godkendelsesnummer for det år kurset afholdes i, så hvis et kursus afholdes flere år i træk, så skal det have nyt godkendelsesnummer og igennem en ny godkendelse for hvert år det afholdes. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dit kursus, så kontakt DE's uddannelsesafdeling.

Kontrol af eksterne uddannelsesaktiviteter

Du skal kunne fremvise kursusbevis for deltagelsen i eksterne uddannelsesaktiviteter i op til tre år, såfremt du bliver kontaktet af DE’s uddannelsesafdeling i forbindelse med kontrol af DE’s krav om løbende efteruddannelse.


Registrering af eksterne kurser

Eksterne kurser godkendes og registreres udelukkende på baggrund af henvendelser. Hvis et kursus ikke fremgår på kursussiden, skyldes det at kurset endnu ikke har været sendt til godkendelse hos uddannelsesafdelingen.

Efter du har fået godkendt et eksternt kursus, skal du selv registrere det på din kursusprofil. Hvis du er i tvivl om fremgangsmåden er der hjælp at hente i "Vejledning i registrering af eksternt kursus"

Læs hele regelsættet for kompetenceforløb og løbende efteruddannelse her.