Indskud

Her kan du se de indskud, der bliver opkrævet ved virksomhedens optagelse i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Indskud til Garantiordningen og administrationshonorar

Ved etablering af et forretningssted opkræves et engangsindskud til Garantiordningen på kr. 10.000,- (momsfrit) og administrationshonorar til Dansk Ejendomsmæglerforening på kr. 15.000,- (+ moms).

Indskud til Garantiordningen 10.000,00
Administrationshonorar 15.000,00


En medlemsvirksomhed kan overtage administrationshonoraret fra en anden medlemsvirksomhed.

Rykkergebyrer

Ved restance med betalinger til DE opkræves rykkergebyrer efter følgende satser i kroner:

1. rykker 500,00
2. rykker 1.000,00
3. rykker 1.500,00