DE's udvalg

DE har en række udvalg og nævn, hvor foreningens medlemmer aktivt bidrager til at løse problemstillinger inden for de enkelte udvalgs områder.

Udvalgene skal medvirke til, at beslutninger i DE’s styrende organer træffes på bedst muligt grundlag, herunder også, at beslutningerne tager hensyn til den praktiske erhvervsudøvelse.

Som led i varetagelsen af denne opgave skal udvalgene rådgive DE’s bestyrelse om alle relevante forhold inden for det område, som det pågældende udvalg er udpeget til at varetage.

Endelig skal udvalgene holde sig ajour med såvel de juridiske som de praktiske forhold inden for området. Udvalgene udfører også andre opgaver.

Generelle bestemmelser for DE's udvalg