Landbrugsudvalg

Formål og opgaver

Udvalgets opgave er at orientere og rådgive DE’s bestyrelse om alle forhold af betydning for foreningen, branchen og medlemmerne indenfor landbrugsejendomsmæglerområdet, men hovedsageligt forhold, der vedrører produktionslandejendomme, der ikke er omfattet af ejendomsomsætningsloven.

Som led i sit arbejde skal udvalget løbende følge, drøfte og vurdere såvel den politiske som den faglige situation på landbrugsområdet og løbende orientere DE’s bestyrelse om situationen samt fremkomme med forslag til lovændringer, normændringer, formularer m.v., hvis udvalget skønner, der er et behov herfor.

Udvalget skal desuden rådgive Responsumudvalg og Klagenævnets sekretariat vedrørende komplicerede landbrugssager i det omfang, de er omfattet af Omsætningsloven.

Herudover skal udvalget løbende vurdere om der er behov for efteruddannelse af medlemmerne og - efter nærmere aftale med DE’s bestyrelse - iværksætte kurser, seminarer og lignende.

Sammensætning

Udvalget udpeges af DE’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem, der er formand for udvalget. Herudover udpeges op til yderligere 12 personer efter indstilling fra bestyrelsens enkelte medlemmer.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.

Udvalgssekretær

Nikolaj Kinch

Nikolaj Kinch

Ejendomsmægler & valuar

  • nk@de.dk
  • 32 64 45 34
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C