Ejendomsmæglere

Alle uddannede ejendomsmæglere, som opfylder kravet for at stå registreret i ejendomsmæglerregisteret på Virk.dk kan blive personlige medlemmer i denne kategori. I denne kategori optages man enten som A-medlem eller I-medlem.
A-medlemmer er ansat i en medlemsvirksomhed og I-medlemmer er indehaver og ejer af en medlemsvirksomhed.

For at blive optaget som personligt medlem, skal følgende 3 betingelser være opfyldt:

  • Du uddannet ejendomsmægler
  • Du er ved at søge om optagelse eller genoptagelse i ejendomsmæglerregisteret.
  • Du er enten ansat eller indehaver i en forretning, som er optaget som virksomhedsmedlem i DE. 

Ansøg om medlemskab

Ønsker du at søge optagelse som I-medlem, hører du under virksomhedsmedlemskab, og du skal derfor kontakte medlemsafdelingen. Du kan også læse mere herom under virksomhedsmedlemskab.

Ønsker du at søge optagelse som A-medlem, skal du lave 2 ansøgninger:

  1. Ansøgning til Ejendomsmæglerregisteret.
  2. Ansøgning til Dansk Ejendomsmæglerforening.

1. Ansøgning til Ejendomsmæglerregisteret
Først skal du ansøge om optagelse i ejendomsmæglerregisteret på Virk.dk. 

Når du søger om optagelse i Virk.dk vil du blive spurgt om du er eller vil blive forsikringsdækket. Hertil skal du svare JA, da vi giver besked til Ejendomsmæglerregisteret, at du er omfattet af vores kollektive forsikring.

Optagelsen i Ejendomsmæglerregistret er herfra et parallelt forløb mellem ansøgning om personligt medlemskab af DE og registrering i Ejendomsmæglerregistreret.

Vejledning: Sådan får du titlen "Ejendomsmægler"

1. Ansøg om optagelse i Ejendomsmæglerregisteret

Ansøg her

2. Ansøgning til Dansk Ejendomsmæglerforening
Når du har sendt din ansøgning til Ejendomsmæglerregisteret, skal du straks herefter ansøge om medlemskab af DE. Husk at vedlægge din kvittering fra Ejendomsmæglerregisteret, så vi kan se at du har husket at søge.

2. Ansøg om medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening

Indmeldelse

Når du har lavet begge ansøgninger, klarer vi resten for dig.
Afhængigt af sagsbehandlingstiden i ejendomsmæglerregisteret, kan der gå 2-4 uger før du kan blive optaget som medlem af DE.

Kontakt

Medlemsafdelingen

Åben mandag til torsdag mellem kl. 10.00 og 15.30 - fredag kl. 10.00 til 15.00

Islands brygge 43, 2300 København S