Erhvervsudvalg

Formål og opgaver

Udvalgets opgave er at orientere og rådgive DE’s bestyrelse om alle forhold af betydning for foreningen, branchen og medlemmerne inden for erhvervsejendomsmæglerområdet. Forhold, der hovedsageligt har tilknytning til landbrug eller vurdering, henhører dog under de respektive udvalg for disse områder.

Som led i sit arbejde skal udvalget løbende følge, drøfte og vurdere den politiske og faglige situation på erhvervsområdet, og udvalget skal løbende orientere DE’s bestyrelse om situationen samt fremkomme med forslag til lovændringer, normændringer, formularer m.v., hvis udvalget skønner det nødvendigt.

Herudover skal udvalget løbende vurdere, om der er behov for efteruddannelse af medlemmerne, og efter nærmere aftale med DE’s bestyrelse iværksætte kurser, seminarer og lignede.

Sammensætning

Udvalget udpeges af DE’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem, der er formand for udvalget. Herudover udpeges op til yderligere 12 personer efter indstilling fra bestyrelsens enkelte medlemmer.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.

Simon Bay 2

Simon Bay

Ejendomsmægler

  • sbn@de.dk
  • 32 64 45 31
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C