Krav om løbende efteruddannelse

Dansk Ejendomsmæglerforening har et krav om, at medlemmerne løbende tager efteruddannelse. Det har vi, fordi vi gerne vil følge med og udvikle os som rådgivere. Læs mere her om, hvad kravet indebærer for erhvervsmæglere.

Krav om løbende efteruddannelse for erhvervsmæglere

Alle indehavere og medarbejdere, som er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og varetager mæglerfagligt arbejde inden for erhverv, er omfattet af DE's krav om løbende efteruddannelse.

Formålet er at sikre, at alle medarbejdere og indehavere holder deres teoretiske viden og mæglerfaglige kompetencer ved lige. 

Løbende efteruddannelse indebærer, at du;

 • tager 24 lektioners efteruddannelse over to kalenderår gældende fra 1. januar i første år af uddannelsesperiodens start.
 • kan få maksimalt 6 overskydende lektioner overført til den umiddelbart efterfølgende uddannelsesperiode (dog ikke fra kompetenceforløbets uddannelsesperiode.)

Dokumentation for efteruddannelse

Som erhvervsmægler uden kontakt til forbrugere, er der ikke et krav om, at man skal registrere sin efteruddannelse. I stedet er der stikprøvekontrol, hvor man skal kunne dokumentere, at man overholder kravet om løbende efteruddannelse.

DE fører stikprøvekontrol med om medlemmer, indehavere og medarbejdere lever op til DE's krav om løbende efteruddannelse. Det er ikke krav for erhvervsmæglere, at lektioner for efteruddannelse registreres i DE's system, men det er et krav, at der kan fremvises dokumentation for deltagelse på efteruddannelse ved stikprøvekontrol. Derfor skal du gemme dokumentationen i op til 3 år efter din deltagelse på en uddannelsesaktivitet. 

Manglende overholdelse af krav om efteruddannelse vil udløse bøde. Selvom bøden betales, skal du stadig opfylde kravene og indhente de lektioner, du mangler.

Lektioner

1 lektion er 45 min. Pauser og frokost tæller ikke med.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem er omfattet af kravet om løbende efteruddannelse?

  Alle indehavere og medarbejdere, som er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og varetager mæglerfagligt arbejde, er omfattet af DE's krav om løbende efteruddannelse.

 • Skal jeg registrere min efteruddannelse?

  DE har ikke noget krav til, at du skal registrere din efteruddannelse som erhvervsmægler. Det gælder altså kun, hvis du aldrig har med forbrugere at gøre. Du skal selv sørge for, at du overholder kravet.

  Der er indført stikprøvekontrol, hvilket betyder, at du skal kunne dokumentere den uddannelse, du har taget. Derfor skal du gemme 

 • Hvad kan godkendes som efteruddannelse?

  De uddannelsesaktiviteter, der har en vis faglig tyngde og som tilfører kursisterne ny viden inden for specifikke områder. Se mere her, eller kontakt DE's uddannelsesafdeling på DEuddannelse@de.dk.

Du kan orientere dig i normsættets krav til kompetence og uddannelse her.