Bestyrelse

Formål og opgaver

DE’s Bestyrelse står for den daglige politiske ledelse af foreningen. Bestyrelsens opgaver er blandt andet i overensstemmelse med foreningens formål, mission og vision at

  • fastlægge foreningens overordnede politik og strategi
  • være ansvarlig for foreningens daglige ledelse, herunder administration af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  • følge repræsentantskabets beslutninger.
  • følge op over for udvalg og sekretariat.

Bestyrelsen holder hvert år et strategiseminar, hvor kommende indsatsområder og tiltag besluttes.

Sammensætning

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen.

Bestyrelse

Mikaelsorthvid

Mikael Hartmann

Bestyrelsesformand

Jansorthvid

Jan Mortensen

Næstformand

Arnesorthvid

Arne Madsen

Bestyrelsesmedlem

Klaussorthvid

Klaus Kristjansen

Bestyrelsesmedlem

Mogenssorthvid

Mogens Kragh

Bestyrelsesmedlem

Nickysorthvid

Nicky Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Pernillesorthvid

Pernille Sams

Bestyrelsesmedlem

Rikkesorthvid

Rikke Kirstine Brusgaard-Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kontakt

Dansk Ejendomsmæglerforening

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C