Bestyrelse

Formål og opgaver

DE’s Bestyrelse står for den daglige politiske ledelse af foreningen. Bestyrelsens opgaver er blandt andet i overensstemmelse med foreningens formål, mission og vision at

  • fastlægge foreningens overordnede politik og strategi
  • være ansvarlig for foreningens daglige ledelse, herunder administration af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  • følge repræsentantskabets beslutninger.
  • følge op over for udvalg og sekretariat.

Bestyrelsen holder hvert år et strategiseminar, hvor kommende indsatsområder og tiltag besluttes.

Sammensætning

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen.

Bestyrelse

Mikael Hartmann Presse1 Sh Web1

Mikael Hartmann

Bestyrelsesformand

Jan Mortensen

Jan Mortensen

Næstformand

Arne Madsen

Arne Madsen

Bestyrelsesmedlem

Klaus Kristjansen

Klaus Kristjansen

Bestyrelsesmedlem

Mogens Kragh

Mogens Kragh

Bestyrelsesmedlem

Nicky Eckhardt

Nicky Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Pernille Sams

Pernille Sams

Bestyrelsesmedlem

Ezgif.Com Webp To Jpg

Rikke Kirstine Brusgaard-Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kontakt

Dansk Ejendomsmæglerforening

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C