Bestyrelse

Formål og opgaver

DE’s Bestyrelse står for den daglige politiske ledelse af foreningen. Bestyrelsens opgaver er blandt andet i overensstemmelse med foreningens formål, mission og vision at

  • fastlægge foreningens overordnede politik og strategi
  • være ansvarlig for foreningens daglige ledelse, herunder administration af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  • følge repræsentantskabets beslutninger.
  • følge op over for udvalg og sekretariat.

Bestyrelsen holder hvert år et strategiseminar, hvor kommende indsatsområder og tiltag besluttes.

Sammensætning

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen.

Kontakt

Dansk Ejendomsmæglerforening

Islands Brygge 43, 2300 København S