Kontingent og forsikring

Her kan du læse om DE's kontingent og forsikringsstruktur.

Fastsættelse af kontingent og forsikring

Kontingentbeløbene fastsættes for ét år ad gangen, mens forsikringsbeløbene justeres hvert kvartal. Kredskontingentet opkræves hos medlemmerne af DE og fastsættes for ét år ad gangen af kredsene selv.

Beregning af kontingent og forsikring

Kontingent og forsikring beregnes efter antal beskæftigede pr. forretning og justeres én gang årligt pr. 31/12 i forbindelse med den årlige tro og love indberetning, som udsendes fra DE i januar måned. Indberetningen af antal beskæftigede pr. 31/12 har virkning fra og med 2. kvartals opkrævninger i det efterfølgende år. Indberetningen er gældende indtil næste indberetning.

Man betaler for et flow i virksomheden gennem et helt år, hvilket betyder, at man ikke skal betale for nyansatte efter skæringsdatoen den 31/12 før næste indberetning. Omvendt kan det også betyde, at man skal betale for ansatte, som er ophørt efter skæringsdatoen 31/12 indtil næste indberetning.

Opkrævning af kontingent og forsikring

Kontingent og forsikringspræmie opkræves kvartalsvis pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Gældende satser

  Kontingent pr. kvartal 
Beløb pr. forretningssted 2.582,75
Beløb pr. beskæftiget (1-15) 457,00
Beløb pr. beskæftiget (16-35) 228,50
Beløb pr. beskæftiget (over 36) 114,25

 

 

  Forsikring pr. kvartal 
Beløb pr. forretningssted 1.336,43
Beløb pr. beskæftiget (1-15) 226,00
Beløb pr. beskæftiget (16-35) 113,00
Beløb pr. beskæftiget (over 36) 56,50

 

 

Kredskontingent pr. kvartal 1. kreds 2. kreds 3. kreds 4. kreds 5. kreds 6. kreds 7. kreds 8. kreds
Beløb pr. forretningssted 456,00 600,00 353,00 553,50 500,00 476,00 605,00 0,00
Beløb pr. person (1-15) 69,25 100,00 62,00 113,25 100,00 83,00 124,00 0,00
Beløb pr. person (16-35)

34,75 100,00 31,00 56,75 60,00 42,00 62,25 0,00
Beløb pr. person (over 36) 17,25 100,00 16,00 28,40 30,00 21,00 31,15 0,00