Hvordan bliver jeg valuar?

Som valuar kan du vurdere andelsboligforeningers ejendomme. Med ikrafttrædelse af lovændringer til Andelsboligforeningsloven den 1. juli 2018 er det blevet et lovkrav, at fremtidige valuarer skal gennemføre uddannelsen Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering.

Førend du må påtage dig vurderingshvervet af andelsboligejendomme er der en række krav, som skal efterleves.

Krav til valuarens uddannelse og erfaring

  • Har gennemført Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering
  • Har mindst 2 års praktisk erfaring med vurdering af boligudlejningsejendomme
  • Er dækket af en ansvarsforsikring med minimumsdækningssum på 5. mio. kr. pr. erstatningskrav
  • Har et aktuelt og indgående kendskab til markedet for boligudlejningsejendomme

Krav til praktisk erfaring

Før du må påtage dig vurderingshvervet, er det et krav, at du har to års praktisk erfaring med vurdering af boligudlejningsejendomme i henhold til Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b.

Den praktiske erfaring kan du få før, under eller efter uddannelsen Diplom i Vurdering.

Ansvarsforsikring med minimumsdækning på 5. mio. pr. erstatningskrav

Der stilles krav til, at du som valuar er dækket af en ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5. mio. kr. pr. erstatningskrav. Hvis du (som valuar eller DiplomValuar) er medlem af DE er du omfattet af en kollektiv forsikringsordning, som opfylder forsikringskravet til valuarer.

Krav til markedskendskab

Foruden krav om uddannelse, praktisk erfaring og forsikringsdækning stilles i Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b, krav om, at man har indsigt i prisfastsættelse og markedsudviklingen for boligudlejningsejendomme. Af DE’s branchenorm fremgår det nærmere bestemt, at valuaren skal have et indgående kendskab til det aktuelle marked for boligudlejningsejendomme. Kravet skal sikre, at valuarvurderingen er funderet i de aktuelle markedsvilkår.

Markedskendskabet opnås bl.a. via en/flere af nedenstående punkter:

  • Valuaren formidler selv boligudlejningsejendomme eller rådgiver investorer om handler med denne type ejendomme.
  • Valuaren er ejer/ansat i fx en erhvervsmæglervirksomhed, men er ikke selv involveret i transaktioner eller rådgivning af investorer. Valuaren erhverver sit markedskendskab gennem andre i virksomheden, som sidder med disse områder.
  • Valuaren samarbejder med en virksomhed, som rådgiver investorer eller formidler salg af boligudlejningsejendomme. For at opnå det fornødne markedskendskab i dette samarbejde skal valuaren løbende modtage markedsinformationer, og løbende drøfte udviklingen med medarbejderen vi virksomheden, som har markedskendskabet.

Du kan læse mere i branchenormen og vejledningen hertil, som du finder her.