Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

 

 

 

Kæde

sep. 20 dec. 20 mar. 21 Jun. 21 Sep. 21 Dec. 21 Mar. 22
Mindre kæder og selvstændige 567 585 597 595 621 614 635
home 492 476 478 472 463 468 482
Nybolig 546 549 556 572 565 575 567
DanBolig 403 405 420 432 448 457 458
RealMæglerne 156 153 151 155 158 163 165
EDC Mæglerne 653 653 655 664 677 678 685
Estate 148 148 149 156 159 164 167
DSEmægler 284 285 284 288 297 292 292
I alt 3249 3254 3290 3334 3388 3411 3451

 

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

 

 

 

Kæde

sep. 20

dec. 20 mar. 21 Jun. 21 Sep. 21 Dec. 21 Mar. 22
Mindre kæder og selvstændige 331 341 349 337 350 348 359
home 184 182 183 186 186 186 186
Nybolig 223 223 219 225 225 226 225
DanBolig 150 148 150 153 155 157 156
RealMæglerne 93 91 89 90 93 91 92
EDC Mæglerne 254 254 254 254 254 254 254
Estate 86 86 87 87 86 85 86
DSEmægler 155 152 153 156 157 159 159
I alt 1476 1477 1484 1488 1506 1506 1517

 

 

Årlige medlemstal

 

mEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER  
Medlemmer - ultimo året 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mindre kæder og selvstændige 493 451 501 568 585 614
home 448 473 469 469 476 468
Nybolig 498 519 529 544 549 575
DanBolig 366 370 395 405 405 457
RealMæglerne 151 151 145 154 153 163
EDC Mæglerne 628 646 655 649 653 678
Estate mæglerne 117 133 135 135 148 164
DSE (og MDE) 220 293 288 291 285 292
I alt 2921 3036 3117 3215 3254 3411

 

Associerede/

passive

293 301 300 306 313 303

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER  
Forretninger - ultimo året 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mindre kæder og selvstændige 287 262 284 325 341 348
home 172 175 178 183 182 186
Nybolig 234 229 225 219 223 226
DanBolig 151 152 151 149 148 157
RealMæglerne 88 90 93 92 91 91
EDC Mæglerne 236 241 250 251 254 254
Estate mæglerne 69 72 74 81 86 85
DSE (og MDE) 129 156 155 156 152 159
I alt 1366 1377 1410 1456 1477 1506

 

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal Længere Tidsserie Til Hjemmeside marts 2022