Ny i en DE-medlemsvirksomhed?

Du er omfattet af DE's kompetenceforløb, hvis du varetager mæglerfaglige og/eller kunderettede opgaver, er helt ny i branchen og er blevet ansat i en DE-medlemsvirksomhed inden for de seneste 24 måneder. Hvis du skifter job til en ny DE-medlemsvirksomhed inden for de første 24 måneder, følger kompetencekravet med til din nye arbejdsplads.

Har du tidligere været ansat hos en mæglervirksomhed, der ikke er medlem af DE, anses du i DE-regi som ny og bliver derfor omfattet af kompetencekravet, fra den dag du tiltræder din stilling i en DE-medlemsvirksomhed.

Du er også omfattet af DE’s kompetenceforløb, hvis du har været væk fra en DE-medlemsvirksomhed i mere end 24 måneder, f.eks. pga. orlov, sygdom eller andet.

Kompetenceforløbet har til formål at sikre, at alle nye indehavere og medarbejdere har kendskab til de mest almindelige opgaver, som udføres i en ejendomsmæglervirksomhed, og at alle har de grundlæggende mæglerfaglige forudsætninger for at kunne udføre disse opgaver.

Kompetenceforløbet består af syv kompetencekurser, og du skal som minimum gennemføre fire kompetencekurser i din første uddannelsesperiode. Den løber fra d. 1. januar i det år, du blev ansat og to kalenderår frem.

I henhold til DE’s Generelle normer om etisk adfærd Norm C 3 må personer ikke udføre opgaver i virksomheden, som personen ikke har kompetence til. Det betyder, at før du må varetage en mægleropgave, skal du først læres op til at kunne varetage opgaven på korrekt og betryggende vis. Kompetencekurserne skal ses som et supplement til det oplæringsforløb, som din virksomhed har ansvaret for at tilrettelægge for dig, før du må udføre de forskellige opgaver.

Du skal derfor tage det kompetencekursus, som er kompetencegivende for den opgave, som du skal varetage i ejendomsmæglervirksomheden. For eksempel må du først foretage en fremvisning, når du er oplært tilstrækkeligt til dette i ejendomsmæglervirksomheden og har gennemgået DE’s kompetencekursus – Fremvisning.

DE’s krav om kompetenceforløb gælder fra 1. januar i det år du ansættes i DE-medlemsvirksomheden og to kalenderår frem. Du skal som minimum have 13 mdr. til gennemførsel af kompetenceforløbet, hvorfor ansættelse med mindre end 13 mdr. betyder, at uddannelsesperioden kan flyttes. Kompetenceforløbet udgør den første uddannelsesperiode for dig, og du vil i de efterfølgende uddannelsesperioder være omfattet af DE’s krav om løbende efteruddannelse (24 lektioner). Lektioner gennemført i kompetenceforløbet vil ikke blive overført til næste uddannelsesperiode med krav om løbende efteruddannelse.

Kravet om gennemførsel af DE’s kompetenceforløb gælder ikke for erhvervsmæglere eller praktikanter.

Du tilmelder dig kompetencekurserne ved at logge på www.de.dk og derefter gå til kursussitet.

Reglerne om krav til kompetenceforløb og løbende efteruddannelse er ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Vær opmærksom på, at normsættets krav til kompetence og uddannelse skal opfyldes senest den 1. januar 2021.