Garantifonden

DE har etableret en garantifond, der har til formål at give sikkerhed for beløb, der deponeres hos medlemmer af DE.

Garantifonden sikker deponeret beløb, når deponeringen sker som led i et af DE's medlemmers erhvervsudøvelse. Fondens dækningsområde omfatter både medlemmets kunder og kundernes aftaleparter.

Læs nærmere om betingelserne for dækning for tab via fonden her.

Betingelser

Læs nærmere om betingelserne for dækning for tab via fonden

Vedtægter