Syn og skøn

Tilmelding til database over vurderings- og syns- og skønsmænd

Dansk Ejendomsmæglerforening får årligt 400-500 henvendelser fra advokater, domstole m.fl. med anmodning om at komme med forslag til ejendomsmæglere, der kan foretage en vurdering af f.eks. handelsprisen for en fast ejendom, foretage en vurdering efter erhvervslejeloven, lave en valuarvurdering efter andelsboligloven, udføre et syn og skøn i en retssag og lignende. Du kan læse mere om vurderinger og syn og skøn i infosys.

For at komme i betragtning til disse opgaver skal man registreres i DE's særlige database over medlemmer, der ønsker at blive udpeget til vurderingsopgaver eller syn og skøn. Man bliver ikke registreret i databasen og dermed bragt i forslag, hvis ikke man har tilmeldt sig.

Hvis du er interesseret i at blive optaget i databasen, skal du udfylde et tilmeldingsskema med oplysninger om kompetencer m.v.

Tilmeldingsskema

Databasen opdateres med nye tilmeldte ved udgangen af hver måned. Har du spørgsmål til din tilmelding eller til databasen, kan du skrive til Morten Skyhøj Olsen på mso@de.dk.