Responsumudvalg

DE’s Responsumudvalg udtaler sig om kutymer, sædvaner og fast praksis i forbindelse med omsætning af fast ejendom. Udvalget udtaler sig generelt og går derfor ikke ind og vurderer konkrete sager, herunder sagsforløb. Det ligger uden for udvalgets område at vurdere salærstørrelser. 

Sammensætning

Udvalget udpeges af DE’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem, der er formand for udvalget. Herudover udpeges op til yderligere 4 personer efter indstilling fra bestyrelsens enkelte medlemmer. 

Vil du anmode om en responsumudtale kan du læse mere her:

Anmod som responsum