30. oktober 2023

DE's forventningsundersøgelse 4. kvartal 2023

Skatterabatten spøger: Ejendomsmæglerne forventer, at vi om et år ser nogenlunde uændrede parcelhuspriser i Danmark. I store træk skyldes det skatterabatten.

Landets ejendomsmæglere forventer nogenlunde uændrede parcelhuspriser om et år i Danmark. Til gengæld forventes ejerlejlighedspriserne i København at være lavere om et år, mens de ser ud til at stige i løbet af dette års sidste kvartal. Det viser den seneste prisforventningsundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Nyt boligskattesystem spiller ind

Særligt ejerlejlighedsejere vil på papiret stå til en stigning i deres samlede boligskatter i 2024, når det nye boligskattesystem træder i kraft. Men har man købt og overtaget sin bolig inden 1. januar 2024, får man en skatterabat svarende til stigningen på papiret, så ens boligskatter alligevel ikke stiger.

Det betyder, at hvis man køber og overtager sin bolig inden 1. januar 2024, så får man en eventuel skatterabat, som man vil have i al den tid, man ejer boligen. Men man får ikke en eventuel skatterabat, hvis man køber og overtager boligen efter 2023.

Dermed må man forvente en større efterspørgsel efter boliger, der står til en skatterabat, frem mod årsskiftet og en mindre efterspørgsel efter årsskiftet. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilken priseffekt en manglende skatterabat vil have på markedet.

Derfor giver det god mening, at prispilen på ejerlejligheder i København peger lidt op på et kvartals sigt og ned på et års sigt.

Konkret forventer 32 procent af ejendomsmæglerne, at parcelhuspriserne er lavere om et år, 39 procent forventer uændrede priser og 30 procent forventer højere priser.

36 procent forventer højere ejerlejlighedspriser i København det næste kvartal, 45 procent forventer uændrede og 36 procent forventer højere priser. Mens 66 procent forventer lavere ejerlejlighedspriser i København om et år, 13 procent uændrede og 22 procent højere.

Fakta om undersøgelsen

  • Forventningsundersøgelsen er foretaget i slutningen af september og starten af oktober 2023.

  • 328 respondenter har deltaget i undersøgelsen.

  • Undersøgelsen er gennemført af Dansk Ejendomsmæglerforening hvert kvartal siden 2004.

Hele undersøgelsen

Se den samlede undersøgelse med ejendomsmæglernes forventninger til salgspriser og liggetider for det kommende år for både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Se hele undersøgelsen