15. maj 2024

DE's forventningsundersøgelse 2. kvartal 2024

Hvert kvartal gennemfører DE en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, hvor vi spørger ind til deres forventninger til priser og liggetid. Her er undersøgelsen for 2. kvartal 2024.

Ifølge den seneste forventningsundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, for 2. kvartal 2024, har danske ejendomsmæglere en forventning om flere handler det kommende år sammenlignet med det foregående. Det gælder for alle boligtyper, men klart mest optimisme knytter sig til salget af enfamiliehuse.

Når det kommer til forventningerne til prisudviklingen det kommende år, forventes det både, at enfamiliehus- og sommerhuspriser er højere om et år, mens ejerlejlighedspriserne forventes at være nogenlunde uændrede.

Sammenlignet med sidste kvartal er forventningerne til prisudviklingen lidt mere positiv for enfamilie- og sommerhuse og en anelse mindre optimistiske for ejerlejligheder.

Se hele undersøgelsen

Se den samlede undersøgelse med ejendomsmæglernes forventninger til salg og salgspriser for det kommende år for både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

DE’S forventningsundersøgelse

Om undersøgelsen

Dansk Ejendomsmæglerforenings forventningsundersøgelse er blevet foretaget blandt foreningens medlemmer hvert kvartal siden 2004.

Forventningsundersøgelsen er afsluttet i starten af 2. kvartal 2024.

I alt 229 ejendomsmæglere har svaret på undersøgelsen.