12. februar 2024

DE's forventningsundersøgelse 1. kvartal 2024

Geografi spiller for alvor ind på ejendomsmæglernes forudsigelser for boligpriserne i 2024.

Landets ejendomsmæglere forventer højere priser og flere salg af enfamiliehuse om et år på landsplan. Det viser DE’s forventningsundersøgelse for 1. kvartal 2024, som 313 ejendomsmæglere har svaret på.

Det er dog ikke alle geografiske områder, som kan se frem til en lige stor prisstigning. I København skal man for eksempel ikke sætte næsen op efter højere priser.

”Vi ved, at boligbyrden er ualmindelig høj i København. Derfor kan det være svært for folk i hovedstadsområdet at få enderne til at mødes. Det sammenholdt med de nye vurderinger, som desuden gør det noget dyrere at købe i København by, ser ud til at sætte sig i boligsalget i det område,” siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Status quo på ejerlejligheder

På landsplan er forventningerne til ejerlejlighedspriserne om et år neutrale og peger dermed på en flad prisudvikling det kommende år.

Modsat ser det positivt ud i forhold til salget af ejerlejligheder på landsplan, hvor tre ud af ti mæglere forventer en lille stigning, mens fire ud af ti forventer et uændret antal salg.  København By skiller sig her lidt negativt ud, da knap fire ud af ti forventer et lidt lavere salg. Også Københavns Omegn skiller sig negativt ud, hvor hver anden forventer et lavere salg. Også på Bornholm forventes overvejende faldende ejerlejlighedspriser det kommende år.

På sommerhusmarkedet forventer mæglerne lidt højere priser samt flere salg det kommende år.

Vi ved, at boligbyrden er ualmindelig høj i København. Derfor kan det være svært for folk i hovedstadsområdet at få enderne til at mødes. Det sammenholdt med de nye vurderinger, som desuden gør det noget dyrere at købe i København by, ser ud til at sætte sig i boligsalget i det område

Ole Hækkerup
Direktør, Dansk Ejendomsmæglerforening

Skatterabat spiller ind

Ved årsskiftet trådte den nye skattereform i kraft, og den betyder, at cirka 80 procent af landets boligejere forventes at få en lavere boligskat i år sammenlignet med sidste år.

Det er i overvejende grad parcelhusejere, der får en skattelettelse, mens det i høj grad er ejerlejlighederne, der på papiret står til stigende boligskatter i år.

Det betyder, at mange nuværende ejerlejlighedsejere vil opleve, at de får en skatterabat, som kompensation for stigningen i boligskatterne på papiret. Den skatterabat bortfalder ved et køb, hvilket vil sige, at købere af boliger med skatterabat vil skulle betale en højere samlet boligskat end sælgerne. Dermed har boligkøberne i år, alt andet lige, en mindre købekraft end de havde i slutningen af 2023.

Markedet for boliger med skatterabat skal finde en ny ligevægt til de nye højere boligskatter, og det peger på, at handelsaktiviteten vil være afdæmpet, indtil den nye ligevægt findes, og at priserne skal justeres ned for at cleare markedet igen.

Vi går desuden også ind til 2024 ovenpå en periode med stigende ejerlejlighedspriser og en handelsaktivitet, der var understøttet af, at det skulle handles inden 2024 for at få en skatterabat, og dermed går vi også ind til 2024 med en høj boligbyrde for ejerlejligheder i København. Det understøtter også forventningerne i dette kvartals forventningsundersøgelse om, at priserne på ejerlejligheder i København vil ligge lavere om et år.

Hele undersøgelsen

Se den samlede undersøgelse med ejendomsmæglernes forventninger til salg og salgspriser for det kommende år for både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

DE’S Forventningsundersøgelse

Om undersøgelsen

Dansk Ejendomsmæglerforenings forventningsundersøgelse er blevet foretaget blandt foreningens medlemmer hvert kvartal siden 2004.

Denne seneste undersøgelse for 1. kvartal 2024 er foretaget hen over årsskiftet 2023/2024.

313 har deltaget i undersøgelsen.