13. januar 2023

DE's forventningsundersøgelse 1. kvartal 2023

Til trods for at ejendomsmæglerne fortsat tror på lavere boligpriser og længere liggetider, er de mere optimistiske i forhold til forrige kvartal.

Ejendomsmæglerne er mere optimistiske i forhold til priser på enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Også liggetiderne på enfamiliehuse og ejerlejligheder er mere optimistiske i forhold til forrige kvartal.

Ikke desto mindre forventer størstedelen fortsat, at priserne på alle tre boformer skal længere ned, ligesom liggetiderne er længere end tidligere.

Den seneste forventningsundersøgelsen viser, at knap syv ud af 10 forventer lavere priser på enfamiliehuse, mens knap otte ud af 10 forventer lavere priser på ejerlejligheder. For sommerhuse gælder det cirka syv ud af 10.

Knap syv ud af 10 forventer længere liggetider for enfamiliehuse så vel som ejerlejligheder og sommerhuse.

Hele undersøgelsen

Se den samlede undersøgelse med ejendomsmæglernes forventninger til salgspriser og liggetider for det kommende år for både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Forventningsundersøgelse hele landet 1. kvartal 2023

Om undersøgelsen

553 respondenter fordelt over hele landet.

Svarene er indsamlet omkring årsskiftet 2022/2023.

Hvert kvartal siden 2004 har vi i Dansk Ejendomsmæglerforening spurgt vores medlemmer om deres forventning til udviklingen på boligmarkedet.