16. maj 2024

Mæglerbranchen vil ikke misbruges til hvidvask

Ansatte i ejendomsbranchen skal ikke være ufrivillige medhjælpere til hvidvask eller terrorfinansiering. Derfor bygger Dansk Ejendomsmæglerforening ovenpå mæglerbranchens i forvejen store indsats for at reducere risikoen for hvidvask i branchen.

I Dansk Ejendomsmæglerforening tager vi truslen om hvidvask og terrorfinansiering alvorligt. Det gør vi fordi vores medlemmer er deres ansvar bevidst. Derfor har vi iværksat initiativer, der skal gøre det nemmere for både indehavere og medarbejdere at agere under hvidvaskloven. Det skal blandt andet være muligt for alle at opdage, hvornår noget kræver en underretning til Hvidvasksekretariatet, og hvordan man kender sin kunde bedst muligt.

Det sker bl.a. gennem en ny obligatorisk e-læring, samt et spritnyt vejledningsområde i DE’s Vidensbank.

Ansatte i ejendomsbranchen skal ikke være ufrivillige medhjælpere til hvidvask eller terrorfinansiering.

Øget risiko for hvidvask

Vi har indtil videre formået at holde risikoen for hvidvask på moderat niveau i den danske ejendomsmæglerbranche. Risikoen for, at hvidvask sker gennem den europæiske ejendomsbranche er dog stadig høj. Det er derfor nødvendigt, at vi som forening og branche bliver ved med at gøre alt, hvad vi kan, for at undgå at hvidvask kan ske gennem den danske ejendomsmæglerbranche.

Hvidvaskloven indeholder mange krav, og vi ved, at indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering medfører meget arbejde i medlemsvirksomhederne. Men det er en vigtig indsats, og derfor har vi som forening et ansvar for at hjælpe med at sikre, at alle medlemmer er i stand til at overholde lovens mange krav.

To nye tiltag

Det er vigtigt for DE’s bestyrelse at sikre, at alle ansatte i medlemsvirksomhederne ved, hvordan de skal agere under hvidvaskloven.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at den nye e-læring “Introduktion til hvidvask” skal være obligatorisk for alle medlemmer af DE, og også fremover er det for alle nyansatte.

Derudover har vi skabt et nyt område i vores faglige vidensbank, der er dedikeret til at klæde ansatte i branchen godt på til blandt andet at foretage bl.a. kundekendskabsprocedurer og underretninger. I sidste ende er formålet at forhindre, at vores fælles branche forsøges brugt af kriminelle til at hvidvaske penge.