20. oktober 2021

Ejerboliger er en del af løsningen

I alle de store danske byer oplever man, at der er mangel på boliger. Regeringen er derfor kommet med et udspil ”Tættere på II: Byer med mere plads”. Forslaget skal nu forhandles på Christiansborg. DE arbejder for at ejerboliger skal ses som en del af løsningen.

Det kan være svært at få en bolig - særligt i de store byer. Under Corona er det blevet en større og større udfordring, særligt fordi priserne er steget betydeligt.

Der mangler med andre ord boliger i de store byer.

Regeringen lægger op til, at løsningen er at bygge alment, og samtidig foreslår de at sikre en blandet beboersammensætning. Regeringen skriver, at afstanden mellem velhavende og udsatte boligkvarterer er for stor.

Kort sagt: De bydele - i de store byer - hvor der er mange ejerboliger eller andelsboliger, skal der bygges flere almene boliger.

Hvis ejerboliger indtænkes som en del af løsningen, kan vi både få et boligmarked med mindre svingninger og samtidig sikre blandede bydele.

Ole Hækkerup
Direktør, Dansk Ejendomsmæglerforening

Det er en glimrende ide at sikre blandede boligkvarterer. Ligesom det også er en glimrende ide at få bygget mere.

Men regeringen foreslår alene almene boliger som løsningen. Vi er enige i, almene boliger mange steder er en del af løsningen. Men det må ikke blive den eneste løsning. For en del af løsningen kan også være flere ejerboliger, hvor der i dag er mange almene boliger. Netop for at sikre en blandet beboersammensætning.

I København ser boligmarkedet meget anderledes ud end i resten af Danmark. Ejerboliger fylder en mindre del af boligmassen. Det betyder også, at boligmarkedet reagerer meget mere voldsomt i København end i resten af landet. Der er større stigninger og større fald.

Nu kunne man tænke, at det er fordi, det altid er lidt mere ekstremt i København – både den ene og den anden vej. Men der er faktisk en logisk forklaring: For når efterspørgslen stiger, er den eneste del af boligmarkedet, der reagerer med det samme, netop ejerboligerne. Og når der er relativt få ejerboliger, bliver reaktionerne voldsommere. Både den ene og den anden vej.

Her kan man slå to fluer med et smæk: Hvis ejerboliger indtænkes som en del af løsningen, kan vi både få et boligmarked med mindre svingninger og samtidig sikre blandede bydele.

Det er en god vision med flere boliger. Og det er en god vision med blandede bydele. Skal det blive til noget for alvor, skal vi have flere af alle slags boliger. Det gælder også flere ejerboliger.