23. november 2020

Huskøberne er blevet ældre

For rigtig mange mennesker er huskøb en stor ting, der kun sker få gange i løbet af et liv. Derfor kræver det nøje overvejelse. Nu viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik, at huskøberne er blevet ældre gennem en længere årrække.

Par 1

Noget tyder på, at der skal flere overvejelser til, før der bliver gennemført et huskøb i dag. I hvert fald er gennemsnitsalderen på alle huskøbere steget igennem en længere årrække. På tyve år er den faktisk steget med fire år. Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget af Danmarks Statistik.

I 1998 var huskøberne i gennemsnit 38,1 år. Men i 2018 er alderen for huskøbere i gennemsnit steget til 42,6 år. Det er en stigning på 4,5 år. Stigningen afspejler blandt andet, at 14 procent af køberne var over 60 år i 2018, mens det i 1998 kun gjaldt 8 procent.

Ifølge Danmarks Statistik er det særligt de helt unge huskøbere, der er blevet færre af, mens andelen af huskøbere over 60 år er vokset. Dette ses i figur 6, der viser aldersfordelingen for huskøberne i 1998 og 2018. I 1998 var knap 10 procent af huskøberne mellem 18-24 år, og i 2018 var den tilsvarende andel 4 procent. Omvendt ses det, at omkring 14 procent af huskøberne var fyldt 60 år i 2018, mens det kun gjaldt for 8 procent i 1998.

Undersøgelse af huskøbere

Er du blevet nysgerrig og vil læse hele undersøgelsen? Klik her og kom direkte til undersøgelsen hos Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik

Førstegangskøbere

Derudover viser analysen, at vi i gennemsnit kommer senere ind på husmarkedet, og at alle aldersgrupper fra 30 år og opad er mere aktive huskøbere nu end tidligere.

I 2018 var gennemsnitsalderen for førstegangskøbere 39,6 år. I løbet af de seneste 20 år er gennemsnitsalderen for førstegangskøbere stedet med 2 år. I samme periode er befolkningen også blevet ældre – gennemsnitsalderen blandt voksne er steget med 2,4 år. Når man sammenholder to oplysninger, kan det altså konkluderes, at førstegangskøbernes alder har haft en flad eller faldende tendens siden 2010.

Andelen af huskøbere var i 1998 højest for personer i sidste halvdel af 20’erne, mens andelen af huskøbere i 2018 var højest for personer i 30’erne. Samtidig er andelen af huskøbere blandt de helt unge faldet fra 1998 til 2018 og steget blandt de ældste aldersgrupper.

En af årsagerne bag udviklingen kan ifølge Danmarks Statistik være, at flere i 20’erne er under uddannelse i 2018, end tilfældet var i 1998. Og hvis man er under uddannelse, er det ikke sikkert, at man har penge til at købe et hus.

Regionale forskelle

Analysen viser dog også, at der er store regionale forskelle. Der er ret få personer under 30 år, der køber hus i og omkring hovedstaden. Særligt i København, Frederiksberg og i kommunerne nord for København.

Den lave andel af unge huskøbere i og omkring København kan skyldes flere ting. Blandt andet kan det skyldes, at flere unge i hovedstadsområdet køber ejerlejligheder eller andelsboliger i stedet for huse. Det kan også skyldes, at de unge i området er under uddannelse og måske bor til leje. Sidst men ikke mindst har det formentlig også en stor betydning, at husene i dette område har de højeste gennemsnitspriser.

Tendensen er klar: Færre købere er under 30 år i de kommuner, hvor gennemsnitsprisen er høj. Dette gælder både i oplandskommunerne, provinsbykommunerne samt hovedstadskommunerne.