15. marts 2022

For lang ventetid på byggesager

Over hele landet er der lang sagsbehandlingstid på byggesager. Det er både et problem for den enkelt borger og dyrt og spild af tid for entreprenører og håndværkere. Men der er måske en løsning.

En ny analyse fra SMVdanmark viser, at sagsbehandlingstiderne på byggesager er lang. Faktisk er den længere, end hvad den servicemålsaftale, der er indgået mellem KL og regeringen, tillader.

Ventetiden er lang, så man skal som bygherre væbne sig med tålmodighed.

Og der er et særligt stort problem i København, hvor mange ønsker at bygge. Særligt etagebyggeri både til bolig og erhverv. Her er sagsbehandlingstiden den højeste i hele landet. Men DE har måske en løsning.

Det er i sig selv et problem for den enkelte borger, når det tager lang tid at få sin byggesag behandlet i kommunen. Der er spildtid, og det gør planlægningen for entreprenører og håndværkere besværlig. Og ventetiden koster. Der er jo investeret både penge og energi i at komme videre. Og så bliver ventetiden dyr. Både rent økonomisk, men det kan selvsagt også være frustrerende.

På landsplan er den tid, det tager at få behandlet en byggesag, steget med 16%. Fra 53 dage til 61 dage. Selvfølgelig skal sagerne i høring og loven skal overholdes, men der er en enorm forskel på kommunerne i Danmark.

Fra den hurtigste kommune (Odder) til den langsomste (København) er der en forskel på 153 dage. Det er selvsagt gennemsnit. Nogle sager går hurtigere, andre går (endnu) langsommere. Af samme grund har kommunerne nogle servicemål, de har aftalt med regeringen. For simple konstruktioner og enfamiliehuse er det 40 dage. I gennemsnit er kommunerne tæt på, med hhv. 43 og 45 dage. Men igen er der enorme forskelle fra sag til sag. Der er kort sagt brug for at få strammet op.

Værre ser det ud for etagebyggeri – både til erhverv og bolig. Her er det aftalte servicemål 55 og 60 dage. Og nu begynder det at gå galt. For landsgennemsnittet er her 77 og 84 dage. Ikke alt for slemt kunne man tænke. Men fokuserer vi på eksempelvis Københavns kommune, går det desværre helt galt. Her tager det i gennemsnit for kommunen 157 dage for erhverv og 101 dage for bolig.

København er jo bare én kommune ud af 98, kunne man fristes til tænke. Men når det kommer til nye bolig-etagebyggerier er næsten halvdelen af alle sager i hele landet netop i København. Og for erhverv er det desværre samme billede.

Det lyder som københavner-bashing. Måske. Men det er dybt problematisk, for det er store investeringer, der venter og venter. Og penge der ikke kommer ud at arbejde. Ventetiden koster enorme beløb.

Men forestil jer et system, hvor man indfører et fasttrack (under 30 dages behandlingstid) på alle sager, som indeholder klimatiltag, udover hvad der kræves i byggelovningen. På den måde kan man motivere bygherrer til at tænke anderledes. Fordi der ville være store penge at spare på mindre ventetid ved at tænke klima. Det er selvfølgelig på en problematisk baggrund – de lange sagsbehandlingstider særligt i København – men det kan måske få nogen til at tænke nyt.

Det ville være effektivt. Det ville gavne klimaet. Og hvem ved? Måske kunne det inspirere andre. Og det er måske netop pointen når det gælder klimaet. Nogen skal tænke nyt og prøve nyt. Også hos kommunerne.