23. august 2023

DE's forventningsundersøgelse 3. kvartal 2023

Prispilen på parcelhuse peger svagt opad.

Efter et par år med overvejende negative forventninger til parcelhuspriserne, er der nu en større andel ejendomsmæglere, der forventer, at priserne er højere om et år (36%) end andelen, der forventer lavere priser (26%), mens den største andel forventer uændrede priser.

Det viser den nyeste prisforventningsundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

I alle landets regioner, bortset fra i Region Hovedstaden, er der en større andel ejendomsmæglere, der forventer højere end lavere priser. Mest optimistisk er man i Nordjylland, hvor 45% forventer højere priser om et år, og 16% forventer lavere priser. I Region Hovedstaden er andelen, der forventer højere priser, den samme som andelen der forventer lavere priser (30%).  

”Efter et par år med tilpasning til et højere renteniveau og en normalisering efter corona-perioden, har ejendomsmæglerne en forventning om, at priserne vil være nogenlunde stabile det kommende år med en lille pil opad. De nye boligskatter fra 2024 betyder, at boligejere i Hovedstaden i højere grad end andre steder ikke får en skattelettelse. Det er nok medvirkende til, at man her har mere forsigtige forventninger til parcelhuspriserne det kommende år end i resten af landet, mens forventningerne her til priserne det kommende kvartal er mere optimistiske end i resten af landet,” siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening. 

 

Fakta om undersøgelsen

  • 276 medlemmer har svaret på Dansk Ejendomsmæglerforenings forventningsundersøgelse.
  • Data er indsamlet i juni og juli måned.
  • Undersøgelsen er foretaget hvert kvartal siden 1. kvartal 2004. 

Hele undersøgelsen

Se den samlede undersøgelse med ejendomsmæglernes forventninger til salgspriser og liggetider for det kommende år for både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Se hele undersøgelsen