Forsikringen kan hjælpe med at begrænse og minimere omkostningerne for medlemsvirksomhederne, hvis medlemsvirksomhedernes IT-netværket bliver ramt som følge af en cyberhændelse. En cyberhændelse omfatter både sikkerhedsfejl og systemfejl hvilket betyder, at det ikke alene er cyberangreb, men også hændelige fejl i IT-netværket, som er dækket af forsikringen.

De omkostninger forsikringen kan dække, kan for eksempel være;

  • Omkostninger til at genetablere data, som er beskadiget
  • IT specialister til at undersøge omfanget og årsagen til cyberhændelsen
  • Juridisk rådgivning til at håndtere eventuelle brud på datasikkerhed
  • Ansvar for virksomhedens krænkelse af lovgivning vedrørende persondata eller anden databeskyttelse
  • Omkostninger til PR konsulenter for at begrænse negativ medieomtale”