Indskud og gebyrer

Her kan du se de indskud og gebyrer, der bliver opkrævet ved din indmeldelse

Gebyr til Garantifonden og forretningsstedsgebyr

Ved etablering af et forretningssted opkræves et gebyr til Garantifonden på kr. 10,000,- (momsfrit) og forretningsstedsindskud til Dansk Ejendomsmæglerforening på kr. 15.000,- (+ moms).

Gebyr til Garantifonden 10.000,00
Forretningsstedsgebyr til DE 15.000,00


En medlemsvirksomhed kan dog efter ansøgning til DE overdrage et forretningsstedsindskud til/fra en anden medlemsvirksomhed under visse betingelser. 

Download ansøgningsskema og betingelser for overdragelse her

Rykkergebyrer

Ved restance med betalinger til DE opkræves rykkergebyrer efter følgende satser i kroner:

1. rykker 500,00
2. rykker 1.000,00
3. rykker 1.500,00