Indskud og gebyrer

Her kan du se de indskud og gebyrer, der bliver opkrævet ved din indmeldelse

Indskud og persongebyrer

Ved indmeldelse skal der betales indskud og gebyrer jf. nedenstående skema. De opkræves hos medlemsvirksomheden.

Ved etablering af et forretningssted opkræves et forretningsstedsindskud til Garantifonden på kr. 10,000,- (momsfrit) og til Dansk Ejendomsmæglerforening på kr. 15.000,- (+ moms).

Gebyr til Garantifonden 10.000,00
Forretningsstedsgebyr til DE 15.000,00
Ansat 1.600,00
Indehaver 3.600,00
Ændring af medlemstype 1.000,00
Associeret medlem 1.000,00


En medlemsvirksomhed kan dog efter ansøgning til DE overdrage et forretningsstedsindskud til/fra en anden medlemsvirksomhed under visse betingelser. 

Download ansøgningsskema og betingelser for overdragelse her

Rykkergebyrer

Ved restance med kontingent og forsikringspræmie opkræves rykkergebyrer efter følgende satser i kroner:

1. rykker 500,00
2. rykker 1.000,00
3. rykker 1.500,00